VIRKSOMHEDSSALG

 

SÅDAN ARBEJDER VI


Trim og Optimer rådgiver din virksomhed i hele processen omkring virksomhedssalget.

Jeg har gennem 15 år arbejdet med generationsskifter og køb og slag af virksomheder.
Gennem den bedste planlægning og samarbejde med advokat, pengeinstitut og revisor,
sikrer jeg et velovervejet og optimalt salg af virksomheden.
Udfærdigelse af prospektet er en opgave jeg udfører i tæt samarbejde med jer og jeres bestyrelse.

Prospektet indeholder en objektiv og systematisk beskrivelse af virksomheden.
Bilag til prospektet er i reglen regnskaber, budgetter, medarbejderdata, kunde- og markedsforhold
og alle relevante dokumenter og oplysninger om virksomheden.

Køber skal have det bedst mulige grundlag for at bedømme virksomheden.
Ud over beskrivelsen af virksomheden vil sælgers pris og vilkår også fremgå.
Følsomme oplysninger anonymiseres, og der udfærdiges i videst mulig omfang
et så fyldestgørende materiale som muligt.

Relevante forhold, som vi drøfter på et uforpligtende møde:

Hvem vil I sælge til, og hvem vil I under ingen omstændigheder sælge til?
Hvad skal virksomheden koste, og hvordan får I betalingen?
Hvordan er jeres økonomiske - og skattemæssige - situation før og efter salget?
Juridiske problemer, herunder certifikater, ISO og -miljøspørgsmål mm.
Hvordan er medarbejdernes situation efter salget?
Selve den juridiske aftale for handlen.

Trim og Optimer hjælper i samarbejde med jeres advokat
med udformning af salgsaftalen.

Ring til Jens Vibskov på tlf. 29 27 60 05

så vi kan drøfte jeres muligheder for en virksomhedsoverdragelse.