VIRKSOMHEDSSALG

 

Virksomhedshandel - køb og salg af virksomheder


Trim og Optimer rådgiver din virksomhed i hele processen omkring virksomhedssalget eller generationsskiftet.

Jeg har gennem 15 år arbejdet med generationsskifte af virksomheder.
Gennem den bedste planlægning og samarbejde med advokat, pengeinstitut og revisor, sikrer jeg et velovervejet og optimalt generationsskifte eller salg af virksomheden.

Udfærdigelse af prospektet er en opgave jeg udfører i tæt samarbejde med jer og jeres bestyrelse.
Prospektet indeholder en objektiv og systematisk beskrivelse af virksomheden.
Bilag til prospektet er i reglen regnskaber, budgetter, info om medarbejderne, kunde- og markedsforhold og alle relevante dokumenter og oplysninger om virksomheden.

Køber skal have det bedst mulige grundlag for at bedømme virksomheden.

Ud over beskrivelsen af virksomheden vil sælgers pris og vilkår også fremgå.
Følsomme oplysninger anonymiseres, og der udfærdiges et fyldestgørende materiale om virksomheden.

Relevante forhold, som vi drøfter på et uforpligtende møde:

Hvem vil I sælge til, og hvem vil I under ingen omstændigheder sælge til?
Hvad skal virksomheden koste, og hvordan får I betalingen?
Hvordan er jeres økonomiske - og skattemæssige - situation før og efter salget?
Juridiske problemer, herunder certifikater, ISO og -miljøspørgsmål mm.
Hvordan er medarbejdernes situation efter salget?
Selve den juridiske aftale for handlen.

Trim og Optimer hjælper i samarbejde med jeres advokat med udformning af salgsaftalen.

Ring til Jens Vibskov på tlf. 29 27 60 05

Så I kan komme et skridt videre i afklaringen af jeres muligheder for en overdragelse / virksomhedshandel.