VIRKSOMHEDSSALG

 

SÆLG DIN VIRKSOMHED


Trim og Optimer rådgiver din virksomhed i problemstillingerne og processen omkring virksomhedssalg.

Jeg har gennem 15 år arbejdet med generationsskifte og køb og salg af virksomheder. Gennem den bedste planlægning og samarbejde med advokat, pengeinstitut og revisor, sikrer jeg et velovervejet og optimalt salg af virksomheden. Udfærdigelse af prospektet er en opgave jeg udfører i tæt samarbejde med jer, jeres bestyrelse og evt. rådgivere.

Prospektet indeholder en objektiv og systematisk beskrivelse af virksomheden. Bilag til prospektet er i reglen regnskaber, budgetter, medarbejderdata, kunde- og markedsspredning og øvrige relevante dokumenter og oplysninger.

Køber skal have det bedst mulige grundlag for at bedømme virksomheden. Ud over beskrivelse af virksomheden vil sælgers pris og vilkår for overtagelse af virksomheden også fremgå.

Følsomme oplysninger anonymiseres, og der udfærdiges i videst mulig omfang et så fyldestgørende materiale som muligt.

Forhold der som bør som minimum bør overvejes:
Hvem vil I sælge til, og hvem vil I under ingen omstændigheder sælge til?
Hvad skal virksomheden koste, og hvordan får I betalingen?
Hvordan er jeres økonomiske - og skattemæssige - situation før og efter salget?
Hvordan er medarbejdernes situation efter salget?
Juridiske problemer, herunder miljøspørgsmål etc.
Selve salgskontrakten for handlen

Trim og Optimer hjælper med udformning af salgsaftalen i en virksomhedsoverdragelse.

Kontakt mig så vi sammen kan gennemgå sagen og forløbet for en virksomhedsoverdragelse.